ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ

  • Електронно следене на паричните потоци • Електронно въвеждане и изготвяне на платежни нареждания • Електронно банкиране

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

  • Помощ и подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в зависимост от действащите нормативни документи • Организация на защита пред органи на Данъчната администрация, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Национален осигурителен институт (НОИ) и Инспекция по труда (ИТ)

Счетоводни услуги за физически лица

• Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице • Ежемесечно изчисляване на осигурителните вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях • Подаване на Декларации Образец 1 и 6 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица • Изготвяне и подаване на декларации във връзка с доходи от наеми • Консултации и изготвяне документи във връзка…