Счетоводни услуги за физически лица

Счетоводни услуги за физически лица

• Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице
• Ежемесечно изчисляване на осигурителните вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях
• Подаване на Декларации Образец 1 и 6
• Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица
• Изготвяне и подаване на декларации във връзка с доходи от наеми
• Консултации и изготвяне документи във връзка с граждански договори и други доходи на физически лица