Да спасим природата заедно!

Ние предлагаме висококачествено обслужване във всяка сфера на екологията с индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с естеството на дейността, в която иска да се развива.

Ако имате въпроси, консултирайте се с нашите специалисти.

About Us

ГЛОБАЛ ЕКОКОНСУЛТ

 Ние предлагаме висококачествено обслужване във всяка сфера на екологията с индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с естеството на дейността, в която иска да се развива.

 Поетите ангажименти към нашите клиенти във всяка една сфера на екологията е предизвикателство и задължение. Ние гарантираме бързина, ефективност, коректност, лоялност и качествено обслужване.

 С оглед улесняване на клиентите ни работим в тясно сътрудничество с адвокати, счетоводители и други специалисти, което ни позволява да организираме цялостно възложената работа.

Our Work

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ДАНАЧНИ УСЛУГИ

ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ

News & Blogs

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Комплексно разрешително се изисква: ⦁ за изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение...

Read More

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 Екологичната политика допринася за усъвършенстване на системите за управление на качеството на околната среда на всички равнища от стопанска дейност....

Read More