ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

 

• Помощ и подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в зависимост от действащите нормативни документи
• Организация на защита пред органи на Данъчната администрация, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Национален осигурителен институт (НОИ) и Инспекция по труда (ИТ)