ЗА НАС

 

GLOBAL ECO CONSULT

 

 Ние предлагаме висококачествено обслужване във всяка сфера на екологията с индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с естеството на сферата, в която иска да се развива.

 Поетите ангажименти към нашите клиенти във всяка една сфера на екологията е предизвикателство и задължение. Ние гарантираме бързина, ефективност, коректност, лоялност и качествено обслужване.

 С оглед улесняване на клиентите ни работим в тясно сътрудничество с адвокати, счетоводители и други специалисти, което ни позволява да организираме цялостно възложената работа.